PODNIEŚ SWOJE KWALIFIKACJE JUŻ DZIŚ!

Szkolenia dla oświaty, szkół, przedszkoli, rad pedagogicznych,konsultacje indywidualne

Misją naszą jest wszechstronne i profesjonalne wspieranie nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych zgodnie z ich potrzebami. Dokładamy starań aby wszystkie formy doskonalenia organizowane były na jak najwyższym poziomie. Stosujemy dewizę; każdy Klient jest dla nas najważniejszy.

Szkolenia dla oświaty, szkół, przedszkoli, rad pedagogicznych, konsultacje indywidualne

W ramach naszej działalności skupiamy się na edukacji i prowadzeniu szkoleń dla osób, które na co dzień pracują w placówkach oświatowych róznych typów. Proponujemy również spotkania indywidualne, przeprowadzone w formie np. konsultacji, dzięki czemu możliwe jest dokładne poznanie danego problemu i uzyskanie wsparcia na najwyższym poziomie – co może przyczynić się do rozwiązania problemów.

Szkolenia dla oświaty

Z propozycji przygotowanych przez naszą firmę skorzystać mogą wszyscy pracownicy oświaty - zarówno ci, którzy są nauczycielami róznych specjalności, ale także osoby na co dzień wykonujące obowiązki administracyjne lub pomocnicze i obsługowe. Niezależnie, czy konieczne jest stworzenie i wdrożenie nowego programu, sposobu postępowania, procedury, nowelizacja dokumentacji wewnątrzszkolnej czy też zatrudnienie kolejnych osób - konsultacje ze specjalistą naszej firmy pomogą nabyć lub uzupełnić wiedzę o przydatne informacje.

Szkolenia dla rad pedagogicznych

W ramach naszych propozycji możliwe jest również skorzystanie z propozycji szkoleń dla całych rad pedagogicznych. Szkolenia są tworzone na konkretne potrzeby danej szkoły/przedszkola/placówki. Mogą to być spotkania wynikające z realizacji planu nadzoru pedagogicznego dyrektora w części "wspomaganie". Jesteśmy w stanie wesprzeć działania nauczycieli we wszystkich obszarach działalności szkoły/przedszkola/placówki.

Szkolenia indywidualne oraz szkolenia dla rad pedagogicznych

Z przygotowanych przez nas propozycji mogą skorzystać osoby zasiadające w radach pedagogicznych a także inni pracownicy oświaty. Z wielką chęcią prowadzimy również konsultacje indywidualne, których tematykę wybiera sam Klient - mogą one dotyczyć ogólnych spraw lub szczegółowych wyzwań, które stoją przed daną placówką.

Niezależnie, czy potrzebujesz spotkania dla całej rady pedagogicznej, czy może indywidualnego – w naszej ofercie z pewnością znajdziesz interesującą dla Ciebie propozycję!

Szkolenia indywidualne adresowane są do wszystkich zainteresowanych pracowników oświaty oraz organów prowadzących.  Dzięki wiedzy i doświadczeniu trenerów prowadzących zajęcia, możliwe będzie wypracowanie nowych rozwiązań, które mogą pomóc w efektywnym prowadzeniu i zarządzaniu placówką oświatową lub pomogą rozwiązać  uciążliwe problemy.

Chcemy być elastyczni i móc odpowiedzieć na potrzeby naszych Klientów - dlatego właśnie prowadzimy również szkolenia na zamówienie. W sytuacji, w której grupa z danej placówki chce podnieść swoją wiedzę lub kwalifikacje w danym kierunku, jesteśmy w stanie zaplanować oraz przeprowadzić odpowiedni kurs, dedykowany grupie osób. Dzięki naszej wiedzy i bogatemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie potrzeby zgłaszających się do nas Klientów. Nasze spotkania przeprowadzamy również online – zapraszamy!

Dla osób, które chcą mieć pewność, że nie tylko wyniosą ze szkolenia maksymalnie dużo informacji i wiedzy, ale również pragną mieć możliwość dokładnego przedyskutowania sytuacji w swojej placówce oraz wątpliwości z nią związanych, proponujemy konsultacje indywidualne. Dzięki nim, możliwe będzie skupienie się na temacie, na którym najbardziej zależy naszemu Klientowi. Spotkanie może odbywać się online – z naszej oferty korzystać więc mogą osoby z całej Polski!