PODNIEŚ SWOJEKWALIFIKACJE JUŻ DZIŚ!

Szkolenia dla oświaty, szkół, przedszkoli, rad pedagogicznych,konsultacje indywidualne

Misją naszą jest wszechstronne i profesjonalne wspieranie nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych zgodnie z ich potrzebami. Dokładamy starań aby wszystkie formy doskonalenia organizowane były na jak najwyższym poziomie. Stosujemy dewizę; każdy Klient jest dla nas najważniejszy.

Szkolenia dla oświaty, szkół, przedszkoli, rad pedagogicznych, konsultacje indywidualne

W ramach naszej działalności skupiamy się na edukacji i prowadzeniu kursów dla osób, które na co dzień pracują w placówkach oświatowych. Proponujemy również spotkania indywidualne, przeprowadzone w formie np. konsultacji, dzięki czemu możliwe jest dokładne poznanie danego problemu i uzyskanie wsparcia na najwyższym poziomie – co może przyczynić się do znacznego rozwiązania problemów lub innowacji w placówkach.

Szkolenia dla oświaty

Z propozycji przygotowanych przez naszą firmę skorzystać mogą wszyscy przedstawiciele oświaty - zarówno ci, którzy są nauczycielami w niższych klasach lub przedmiotowymi oraz osoby zasiadające w radzie pedagogicznej, ale także osoby na co dzień wykonujące obowiązki biurowe lub gospodarcze. Niezależnie, czy konieczne jest wdrożenie nowego narzędzia (jak rozpoczęcie korzystania z nowego oprogramowania), zatrudnienie kolejnych osób, staranie się o wszelkiego rodzaju świadczenia lub dofinansowania lub też ulepszenie działania danych organów - konsultacje naszej firmy pomogą nabyć lub uzupełnić wiedzę o przydatne informacje.

Szkolenia dla rad pedagogicznych

W ramach naszych konsultacji, możliwe jest również skorzystanie z propozycji stworzonych specjalnie dla rad pedagogicznych. Mogą to być spotkania, które pozwolą nauczycielom na skuteczne zapoznanie się z nauczaniem zdalnym lub też pozwolą im na poznanie swoich praw i obowiązków zawartych w przepisach prawnych. Osoby z oświaty mają również szansę na to, aby podczas konsultacji (także indywidualnych) przygotować się do ewaluacji zewnętrznej lub zdobyć cenne informacje na temat zmian w podstawach programowych.

Szkolenia dla przedszkoli i szkół oraz indywidualne

Z przygotowanych przez nas propozycji mogą skorzystać osoby zasiadające w radach pedagogicznych a także inni pracownicy oświaty. Z wielką chęcią prowadzimy również konsultacje indywidualne, których tematykę wybiera sam Klient - mogą one dotyczyć ogólnych spraw lub szczegółowych wyzwań, które stoją przed daną placówką.

 

Niezależnie, czy potrzebujesz spotkania dla całej rady pedagogicznej, czy może indywidualnego – w naszej ofercie z pewnością znajdziesz interesującą dla Ciebie propozycję!

W ramach naszych propozycji, możliwe jest skorzystanie z możliwości konsultacji nakierowanej na potrzeby Klienta. Szkolenia indywidualne sprawdzą się w momencie, w którym chcemy zaimplementować nowe rozwiązania do placówki lub kiedy borykamy się z konkretnym problemem. Przeznaczone są zarówno dla nauczycieli, jak i pracowników gospodarczych. Dzięki wiedzy i doświadczeniu prowadzącego, możliwe będzie wypracowanie nowych rozwiązań, które mogą pomóc w efektywnym prowadzeniu instytucji lub rozwiązać uciążliwe problemy

Z naszych propozycji konsultacji skorzystać mogą również całe grupy. Szkolenia dla rad pedagogicznych to ciekawe rozwiązania, które pozwolą na np. kompleksowe przygotowanie się do ewaluacji zewnętrznej. Dodatkowo, możliwe jest skorzystanie z kursów związanych z wdrożeniem nauczania zdalnego - dzięki nim, może podnieść się wiedza na temat możliwości i funkcji najczęściej używanych oprogramowań. Nauczyciele mogą też poznać swoje prawa, obowiązki oraz przepisy mówiące o ich odpowiedzialności prawnej

Chcemy być elastyczni i móc odpowiedzieć na potrzeby naszych Klientów - dlatego właśnie prowadzimy również szkolenia na zamówienie. W sytuacji, w której grupa z danej placówki chce podnieść swoją wiedzę lub kwalifikacje w danym kierunku, jesteśmy w stanie zaplanować oraz przeprowadzić odpowiedni kurs, dedykowany grupie osób. Dzięki naszej wiedzy i bogatemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie potrzeby zgłaszających się do nas Klientów. Nasze spotkania przeprowadzamy również online – zapraszamy!

Dla osób, które chcą mieć pewność, że nie tylko wyniosą ze szkolenia maksymalnie dużo informacji i wiedzy, ale również pragną mieć możliwość dokładnego przedyskutowania sytuacji w swojej placówce oraz wątpliwości z nią związanych, proponujemy konsultacje indywidualne. Dzięki nim, możliwe będzie skupienie się na temacie, na którym najbardziej zależy naszemu Klientowi. Spotkanie może odbywać się online – z naszej oferty korzystać więc mogą osoby z całej Polski!