Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

DOBRA KOMUNIKACJA I ZARZADZANIE EMOCJAMI (w zespołach, w gronie nauczycieli, w oddziale, w relacjach z rodzicami).NOWOŚĆ.

Adresaci szkolenia: Rady pedagogiczne szkół/przedszkoli.

Opis szkolenia

Dzięki udziałowi w szkoleniu nauczyciele poznają warunki skuteczniejszej i bardziej satysfakcjonującej komunikacji na linii „dorosły-dorosły” oraz „dorosły-dziecko”. Dzięki praktycznemu charakterowi szkolenia poznają i przećwiczą sposoby rozpoznawania i nazywania emocji i potrzeb oraz zaplanują aktywności wspomagające uczniów w umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Cele szkolenia

Zwiększenie umiejętności komunikacyjnych oraz umiejętności w obszarze rozpoznawania i nazywania emocji.

Plan szkolenia

1. Warunki dobrej komunikacji: model zależności między zachowaniem, myślami, emocjami i potrzebami w praktyce, model komunikacji von Thuna w praktyce, asertywne komunikaty, jak komunikować się skuteczniej.

2. Zarządzanie emocjami - rozpoznawanie i nazywanie uczuć: jak rozpoznawać własne emocje, jak uczyć dzieci rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji w adekwatny i akceptowany sposób, jak uczyć dzieci radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Szkolenie prowadzi:

Monika Kolon – pedagog, socjolog, nauczyciel współorganizujący i trener umiejętności społecznych. Od 20 lat pracująca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi; prowadząca autorskie programy edukacyjne i profilaktyczne. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz uczestniczka wielu kursów i szkoleń (w tym m.in. „Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży” prowadzonego przez Centrum CBT czy Akademia Socjoterapii rekomendowana przez warszawskie CWR). Ponadto ukończyła  studia na kierunku „Oligofrenopedagogika i terapia pedagogiczna” oraz rozpoczęła kurs pogłębiający „Akademia Socjoterapii 2 – kontakt niosący zrozumienie.”

Warunki szkolenia

Czas szkolenia 5 godzin dydaktycznych 

UWAGI
Każdy uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz fakturę.
Prosimy o podawanie w zgłoszeniu adresu e-mail (prywatnego nie szkolnego), na który w przeddzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem do szkolenia.

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia indywidualne