Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

BUDOWANIE RELACJI W KLASIE. REALIZACJA JEDNEGO Z KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022. NOWOŚĆ.

Adresaci szkolenia:  Rady pedagogiczne szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Opis szkolenia

Podczas szkolenia nauczyciele zwiększą wiedzę na temat wykorzystywania relacji w procesie dydaktycznym. Otrzymają praktyczne narzędzia wychowawcze dotyczące (re)integracji i sposobów zmniejszania napięcia, lęku i niepokoju wywołanych izolacją podczas pandemii.   

Cele szkolenia

Uczestnicy zwiększą umiejętności zarządzania procesem grupowym podczas tworzenia i integracji klasy oraz stworzą zestaw narzędzi do rozwijania relacji w klasie.

Plan szkolenia

1.Co wpływa na jakość relacji w klasie: klasa jako grupa społeczna, świadomość procesów zachodzących w klasie, techniki i narzędzia przydatne w (od)budowaniu więzi i relacji.

2.Jak naturalną potrzebę relacji uczynić sprzymierzeńcem procesu uczenia się: wykorzystanie potrzeb rozwojowych w procesie budowania relacji oraz wykorzystanie ich do efektywnej nauki w zgranym zespole klasowym (m.in. ciekawość poznawcza, potrzeby ruchu, zabawy, współpracy, wykorzystanie emocji i zaangażowania); przykłady oddziaływań do zastosowania online oraz stacjonarnie.

Szkolenie prowadzi:

Monika Kolon – pedagog, socjolog, nauczyciel współorganizujący i trener umiejętności społecznych. Od 20 lat pracująca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi; prowadząca autorskie programy edukacyjne i profilaktyczne. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz uczestniczka wielu kursów i szkoleń (w tym m.in. „Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży” prowadzonego przez Centrum CBT czy Akademia Socjoterapii rekomendowana przez warszawskie CWR). Ponadto ukończyła  studia na kierunku „Oligofrenopedagogika i terapia pedagogiczna” oraz rozpoczęła kurs pogłębiający „Akademia Socjoterapii 2 – kontakt niosący zrozumienie.”

Warunki szkolenia

Czas szkolenia 5 godzin dydaktycznych 

UWAGI
Każdy uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz fakturę.
Prosimy o podawanie w zgłoszeniu adresu e-mail (prywatnego nie szkolnego), na który w przeddzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem do szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia indywidualne