Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

KOMPETENCJE KLUCZOWE W PRZEDSZKOLU. NOWOŚĆ.

Adresaci szkolenia: rady pedagogiczne przedszkoli, nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Opis szkolenia

Podczas warsztatu nauczyciele poprzez aktywne uczestnictwo usystematyzują wiedzę na temat kompetencji kluczowych, a przede wszystkim otrzymają praktyczne inspiracje na temat sposobów prowadzenia zajęć, przygotowujących dzieci do rozwijania i wykorzystywania przywoływanych kompetencji kluczowych. Wspólne stworzymy Bank Pomysłów do wykorzystania „od dziś” dzięki czemu uczestnicy zwiększą umiejętności samodzielnego dobierania aktywności uczniów do poszczególnych obszarów kompetencji kluczowych.

Cele szkolenia

Uczestnicy poznają kompetencje kluczowe i podają możliwe do wykorzystania w pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej sposoby ich kształcenia; potrafią tak planować zajęcia, aby w świadomy sposób kształcić wybrane kompetencje oraz wykorzystują sposoby poznane na warsztacie w swojej praktyce.

Plan szkolenia

Czym są kompetencje kluczowe, jak je kształcić i jak zaplanować ich kształcenie: inspiracje i przykłady aktywności wspomagających kształcenie kompetencji kluczowych na poziomie edukacji przedszkolnej; stworzenie bazy pomysłów i narzędzi do pracy z dziećmi w poszczególnych obszarach – do wykorzystania „od zaraz”.

Szkolenie prowadzi:

Monika Kolon – pedagog, socjolog, nauczyciel współorganizujący i trener umiejętności społecznych. Od 20 lat pracująca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi; prowadząca autorskie programy edukacyjne i profilaktyczne. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz uczestniczka wielu kursów i szkoleń (w tym m.in. „Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży” prowadzonego przez Centrum CBT czy Akademia Socjoterapii rekomendowana przez warszawskie CWR). Ponadto ukończyła  studia na kierunku „Oligofrenopedagogika i terapia pedagogiczna” oraz rozpoczęła kurs pogłębiający „Akademia Socjoterapii 2 – kontakt niosący zrozumienie.”

Warunki szkolenia

Czas szkolenia 5 godzin dydaktycznych 

UWAGI
Każdy uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz fakturę.
Prosimy o podawanie w zgłoszeniu adresu e-mail (prywatnego nie szkolnego), na który w przeddzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem do szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy do szkolenia dla rad pedagogicznych