Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

Temat szkolenia: PRZYGOTOWANIE SZKOŁY/PRZEDSZKOLA DO EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ, PROBLEMOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.

Adresaci szkolenia: Nauczycieli szkół/przedszkoli wytypowanych do ewaluacji zewnętrznej.

Opis szkolenia

Ewaluacja to podstawowa forma sprawowania nadzoru pedagogicznego. Ewaluację zewnętrzną prowadzą przygotowani wizytatorzy. Udział w szkoleniu  pozwoli przygotować całą społeczność szkolną (nauczycieli, uczniów i rodziców) do ewaluacji. 

Celem szkolenia jest:

1.Przekazanie informacji na temat wymagań wobec szkół i placówek zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. 

2.Omówienie przebiegu ewaluacji zewnętrznej

3.Zaplanowanie działań wynikających z wyników ewaluacji zewnętrznej zawartych w raporcie.

Program szkolenia:

1.Podstawy prawne ewaluacji.

2.Wymagania wobec szkół i placówek.

3.Etapy procesu ewaluacji zewnętrznej.

4.Narzędzia i metody zbierania danych używane w ewaluacji zewnętrznej.

5.Program działań wynikających z wniosków z ewaluacji.

6.Podsumowanie.

Warunki szkolenia

Czas szkolenia 4 godz.

Liczba uczestników :do 40 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia).

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu. Przyjeżdżamy z własnym komputerem. Od Państwa oczekujemy przygotowanej sali w której można wyświetlić pokaz slajdów.

UWAGI

Szkolenie może odbywać się również on-line

Każdy uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz fakturę.

Prosimy o podawanie w zgłoszeniu adresu e-mail, na który w przeddzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem do szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy do szkolenia dla rad pedagogicznych