Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

Temat szkolenia: SKUTECZNE NAUCZANIE ZDALNE.

Adresaci szkolenia: Nauczyciele realizujący nauczanie zdalne lub przygotowujący się do niego.

Celem szkolenia jest zaproponowanie różnych sposobów, metod i form realizacji nauczania zdalnego oraz sposobów oceniania uczniów w czasie nauki zdalnej.

Program szkolenia:

  1. Wstęp. Podstawy prawne nauczania zdalnego.
  2. Strategie kształcenia na odległość i sposoby realizacji.
  3. Ocenianie uczniów w nauczaniu zdalnym.
  4. Wizerunek nauczyciela w pracy zdalnej.
  5. Podsumowanie, odpowiedzi na pytania

Warunki szkolenia
Czas szkolenia 5 godzin dydaktycznych.
Liczba uczestników: do 40 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia).
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu. Przyjeżdżamy z własnym komputerem. Od Państwa oczekujemy przygotowanej sali w której można wyświetlić pokaz slajdów.

UWAGI
Szkolenie może odbywać się również on-line.
Każdy uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz fakturę.
Prosimy o podawanie w zgłoszeniu adresu e-mail, na który w przeddzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem do szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy do szkolenia dla rad pedagogicznych