Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

Temat szkolenia: STOSOWANIE PLATFORMY MICROSOFT 365 W NAUCZANIU ZDALNYM.

Adresaci szkolenia: Nauczyciele wszystkich typów szkół/przedszkoli. Zapraszam

Opis szkolenia
Organizacja roku szkolnego 2020/2021 w okresie panującej pandemii przewiduje nowe możliwości: oprócz nauczania tradycyjnego także nauczanie zdalne w całej placówce czy też hybrydowe (nauczanie tradycyjne i częściowo zdalne). Decyzję o przejściu placówki w tryb nauczania zdalnego lub hybrydowego podejmuje dyrektor po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego i zgodzie organu prowadzącego. Aby móc właściwie realizować nauczanie zdalne dyrektor wspólnie z nauczycielami określa sposoby, metody, formy, zakres podstawy programowej, a nawet czas trwania zajęć. Do prowadzenia nauczania w formie zdalnej bardzo przydatnym narzędziem jest platforma MS Office 365.

Cele szkolenia
1. Poznanie zasad pozyskania pakietu MS Office 365 w wersji edukacyjnej.
2. Nabranie umiejętności korzystania z podstawowych elementów składowych pakietu MS Office 365.
3. Korzystanie z możliwości pracy zespołowej.
4. Zastosowanie aplikacji Teams do prowadzenia zadanego nauczania i kontaktu video z uczniami i rodzicami

Program szkolenia
1. Ogólna budowa pakietu Microsoft 365.
2. Pozyskanie pakietu przez placówkę.
3. Obsługa poczty email, praca z dyskiem wirtualnym.
4. Praca z pakietem biurowym (Word, Excel, PowerPoint, OneNote), tworzenie i przesyłanie dokumentów, plików multimedialnych i ich udostępnianie.
5. Usługa OneDrive.
6. Obsługa aplikacji Forms.
7. Microsoft Teams: zakładanie zespołu, tworzenie zadań, zarządzanie zespołem.
8. Rozmowa video z uczniem, rodzicem, gronem nauczycielskim.
9. Podsumowanie.

Warunki szkolenia
Czas szkolenia 5 godzin dydaktycznych.
Liczba uczestników: do 40 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia).
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu. Przyjeżdżamy z własnym komputerem. Od Państwa oczekujemy przygotowanej sali w której można wyświetlić pokaz slajdów.

UWAGI
Szkolenie może odbywać się również on-line.
Każdy uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz fakturę.
Prosimy o podawanie w zgłoszeniu adresu e-mail, na który w przeddzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem do szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy do szkolenia dla rad pedagogicznych