Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

DOBRA KOMUNIKACJA I ZARZADZANIE EMOCJAMI (w zespołach, w gronie nauczycieli, w oddziale, w relacjach z rodzicami).NOWOŚĆ.

Adresaci szkolenia: Rady pedagogiczne szkół/przedszkoli.

Czytaj więcej...

BUDOWANIE RELACJI W KLASIE. REALIZACJA JEDNEGO Z KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022. NOWOŚĆ.

Adresaci szkolenia:  Rady pedagogiczne szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Czytaj więcej...

KOMPETENCJE KLUCZOWE W PRZEDSZKOLU. NOWOŚĆ.

Adresaci szkolenia: rady pedagogiczne przedszkoli, nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: SKUTECZNE NAUCZANIE ZDALNE.

Adresaci szkolenia: Nauczyciele realizujący nauczanie zdalne lub przygotowujący się do niego.

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELI.

Adresaci szkolenia: Nauczyciele wszystkich typów szkół/przedszkoli.

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: STOSOWANIE PLATFORMY MICROSOFT 365 W NAUCZANIU ZDALNYM.

Adresaci szkolenia: Nauczyciele wszystkich typów szkół/przedszkoli. Zapraszam

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA W SZKOLE
Adresaci szkolenia: Nauczyciele wszystkich typów szkół.

Czytaj więcej...