Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 PO ZMIANACH W PRAWIE OŚWIATOWYM.NOWOŚĆ

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/przedszkoli sprawujący nadzór pedagogiczny.

Opis szkolenia

Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie zmieniające zasady prowadzenia nadzoru pedagogicznego. Zachodzi więc konieczność opracowania do dnia 15 września planu nadzoru pedagogicznego według nowych zasad. Udział w szkoleniu pozwoli Państwu właściwie wypełnic to zadanie i przygotować się do sprawowania nadzoru pedagogicznego w bieżącym roku szkolnym.

Program szkolenia:

  1. Podstawy prawne nadzoru pedagogicznego. Zadania dyrektora szkoły/przedszkola.
  2. Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.
  3. Zmiany w zasadach prowadzenia nadzoru pedagogicznego:

     a) formy sprawowania nadzoru pedagogicznego zewnętrznego i wewnętrznego,

     b) procedury,

     c) terminy.

   4. Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/przedszkola:

     a) źródła planowania,

     b) zawartość planu,

     c) zmiany w planie nadzoru pedagogicznego,

     d) dokumentowanie czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego (arkusze obserwacji, arkusze kontroli).

   5. Przykładowe wzory planów nadzoru pedagogicznego.

   6. Odpowiedzi na pytania.

 

Warunki szkolenia

Czas szkolenia 5 godzin dydaktycznych 

UWAGI
Każdy uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz fakturę.
Prosimy o podawanie w zgłoszeniu adresu e-mail (prywatnego nie szkolnego), na który w przeddzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem do szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy do szkolenia dla rad pedagogicznych