Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

PRACA NAUCZYCIELA - WYCHOWAWCY KLASY. ŁAGODZENIE SKUTKÓW PANDEMII. REALIZAJA JEDNEGO Z KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022.NOWOŚĆ.

Adresaci szkolenia: wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wychowawcy świetlicy.

Opis szkolenia

Podczas szkolenia nauczyciele otrzymają praktyczną wiedzę na temat sposobów zmniejszania napięcia, lęku i niepokoju wywołanych izolacją podczas pandemii. Ponadto, przez przykłady i propozycje działań zwiększą własne umiejętności prowadzenia zajęć, zabaw i aktywności podnoszących poziom zaufania i integrację w klasie, co w sposób bezpośredni przekłada się na jakość procesu uczenia się.

Cele szkolenia

Uczestnicy poznają dynamikę procesu grupowego i potrafią wykorzystywać wiedzę o nim do procesów integracji klasy oraz stworzą zestaw narzędzi do rozwijania relacji w klasie.

Plan szkolenia

1. Proces grupowy – przyjaciel wychowawcy klasy: jak w praktyce wykorzystywać wiedzę o rolach grupowych i zarządzać dynamiką procesu grupowego w klasie po powrocie do nauki stacjonarnej ?

2. Bądźmy dla siebie dobrzy: strategie zmniejszania napięcia, lęku i niepokoju wywoływanych przez długotrwałą izolację społeczną podczas pandemii, profilaktyka i formy wsparcia uczniów z trudnościami w obszarze emocjonalnym i społecznym.

3. Apteczka Wsparcia Wychowawcy: narzędzia integracji zespołu klasowego.

Szkolenie prowadzi:

Monika Kolon – pedagog, socjolog, nauczyciel współorganizujący i trener umiejętności społecznych. Od 20 lat pracująca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi; prowadząca autorskie programy edukacyjne i profilaktyczne. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz uczestniczka wielu kursów i szkoleń (w tym m.in. „Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży” prowadzonego przez Centrum CBT czy Akademia Socjoterapii rekomendowana przez warszawskie CWR). Ponadto ukończyła  studia na kierunku „Oligofrenopedagogika i terapia pedagogiczna” oraz rozpoczęła kurs pogłębiający „Akademia Socjoterapii 2 – kontakt niosący zrozumienie.”

Warunki szkolenia

Czas szkolenia 5 godzin dydaktycznych 

UWAGI
Każdy uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz fakturę.
Prosimy o podawanie w zgłoszeniu adresu e-mail (prywatnego nie szkolnego), na który w przeddzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem do szkolenia.

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia indywidualne