Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

PRACA Z UCZNIEM W SPECTRUM AUTYZMU ( w tym z Zespołem Aspergera) PO POWROCIE DO EDUKACJI STACJONARNEJ. NOWOŚĆ.

Adresaci szkolenia: nauczyciele przedszkola, szkoły podstawowej, szkoły specjalnej.

Opis szkolenia

Dzięki szkoleniu nauczyciele zwiększą i uporządkują wiedzę na temat trudności w funkcjonowaniu dziecka w spektrum autyzmu. Dzięki bogatym przykładom poznają metody pracy i sposoby dostosowywania wymagań edukacyjnych do obserwowanych trudności i do potrzeb dzieci. Zrozumienie specyfiki funkcjonowania dzieci w spektrum autyzmu pozwoli im zaplanować narzędzia do wspomagania swoich uczniów.

Cele szkolenia

Zwiększenie wiedzy na temat spektrum autyzmu oraz zwiększenie umiejętności dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dzieci.

Plan szkolenia

1. Obszary wymagające wsparcia w funkcjonowaniu dziecka w spektrum autyzmu (w tym z Zespołem Aspergera):  komunikacja, relacje, zachowanie, strategie radzenia sobie z objawami, przykłady rozwiązań.

2. Zasady pracy z uczniem w spektrum autyzmu(w tym z Zespołem Aspergera): modelowanie, jednoznaczne polecenia, rola instrukcji, pochwały i praca na pozytywnych motywacjach, praca z trudnymi zachowaniami, dostosowywanie form i treści kart i zadań.

Szkolenie prowadzi:

Monika Kolon – pedagog, socjolog, nauczyciel współorganizujący i trener umiejętności społecznych. Od 20 lat pracująca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi; prowadząca autorskie programy edukacyjne i profilaktyczne. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz uczestniczka wielu kursów i szkoleń (w tym m.in. „Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży” prowadzonego przez Centrum CBT czy Akademia Socjoterapii rekomendowana przez warszawskie CWR). Ponadto ukończyła  studia na kierunku „Oligofrenopedagogika i terapia pedagogiczna” oraz rozpoczęła kurs pogłębiający „Akademia Socjoterapii 2 – kontakt niosący zrozumienie.”

Warunki szkolenia

Czas szkolenia 5 godzin dydaktycznych 

UWAGI
Każdy uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz fakturę.
Prosimy o podawanie w zgłoszeniu adresu e-mail (prywatnego nie szkolnego), na który w przeddzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem do szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia indywidualne