Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA - WSPARCIE UCZNIÓW I NAUCZYCIELI PO POWROCIE DO NAUKI STACJONARNEJ. REALIZACJA JEDNEGO Z KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022. NOWOŚĆ.

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, specjaliści.

Opis szkolenia

Budowanie relacji i integracja w sposób bezpośredni wiążą z obszarem pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Satysfakcjonujące i konstruktywne relacje mają walor profilaktyczny i przyczyniają się do zachowania i przywracania dobrostanu psychicznego. Podczas szkolenia skupimy się na korekcyjnej i terapeutycznej funkcji działań wychowawczych w klasie. Uczestnicy otrzymają praktyczną wiedzę na temat sposobów zmniejszania napięcia, lęku i niepokoju wywołanych izolacją podczas pandemii i związanych z powrotem do nauki stacjonarnej po długiej przerwie.

 

Cele szkolenia

 Uczestnicy zwiększą wiedzę i umiejętności wspierania nauczycieli i uczniów poprzez znajomość dynamiki procesu grupowego i jego zastosowań do procesu tworzenia i integracji klasy oraz stworzą zestaw narzędzi do rozwijania konstruktywnych relacji w radzie pedagogicznej i klasie.

 

Plan szkolenia:

1.Awaryjny System Tlenowy: zasada maski tlenowej – strategie i narzędzia odzyskiwania i utrzymywania dobrostanu psychicznego przez nauczycieli i uczniów.

2. Proces grupowy – przyjaciel dyrektora i wychowawcy klasy: jak w praktyce wykorzystywać wiedzę o rolach grupowych i zarządzać dynamiką procesu grupowego w radzie pedagogicznej i klasie po powrocie do nauki stacjonarnej?

3.Bądźmy dla siebie dobrzy: strategie zmniejszania napięcia, lęku i niepokoju wywoływanych przez długotrwałą izolację społeczną podczas pandemii z wykorzystaniem wiedzy na temat potrzeb rozwojowych uczniów; profilaktyka i formy wsparcia uczniów z trudnościami w obszarze emocjonalnym i społecznym.

4.Apteczka Wsparcia Pedagoga: narzędzia (re)integracji zespołu klasowego (zabawy, aktywności, strategie).

 

Szkolenie prowadzi:

Monika Kolon – pedagog, socjolog, nauczyciel współorganizujący i trener umiejętności społecznych. Od 20 lat pracująca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi; prowadząca autorskie programy edukacyjne i profilaktyczne. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz uczestniczka wielu kursów i szkoleń (w tym m.in. „Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży” prowadzonego przez Centrum CBT czy Akademia Socjoterapii rekomendowana przez warszawskie CWR). Ponadto ukończyła  studia na kierunku „Oligofrenopedagogika i terapia pedagogiczna” oraz rozpoczęła kurs pogłębiający „Akademia Socjoterapii 2 – kontakt niosący zrozumienie.”

Warunki szkolenia

Czas szkolenia 6 godzin dydaktycznych 

UWAGI
Każdy uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz fakturę.
Prosimy o podawanie w zgłoszeniu adresu e-mail (prywatnego nie szkolnego), na który w przeddzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem do szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia indywidualne