Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS). NOWOŚĆ.

Adresaci szkolenia: Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i szkół specjalnych, specjaliści prowadzący ( i chcący prowadzić) zajęcia jako trener umiejętności społecznych.

Opis szkolenia

Kurs ma charakter praktyczny. Uczestnicy zapoznają się z założeniami pracy grupowej, zasadami tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć. Podczas kursu uczestnicy otrzymują oraz tworzą zestaw narzędzi niezbędnych do rozpoczęcia pracy jako trener umiejętności społecznych (w tym propozycje tematów, zabaw, aktywności, przykłady instrukcji, komunikatów i sposobów motywowania dzieci do zmiany trudnych czy wręcz niebezpiecznych zachowań na bardziej akceptowane społecznie).

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli, specjalistów z Treningiem Umiejętności Społecznych jako formą terapii dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu (w tym Zespołu Aspergera) oraz dla dzieci nieśmiałych, wycofanych, nadpobudliwych, z trudnościami w wyrażaniu emocji i budowaniu relacji.

Program szkolenia:

  1. Podstawy teoretyczne TUS: cele i założenia TUS,  spektrum autyzmu – objawy i sposoby reagowania, oddziaływanie w ujęciu poznawczo-behawioralnym, narzędzia zmiany trudnych zachowań i wzmacniania zachowań bardziej akceptowanych społecznie.
  2. Tworzenie grup TUS: rola prowadzących, właściwy dobór do grup (kryteria tworzenia grupy), współpraca z rodzicami zaangażowanymi w proces terapeutyczny i niezaangażowanymi.
  3. Prowadzenie grup, Proces grupowy: struktura zajęć - plan zajęć stacjonarnych, tworzenie systemu zasad i systemu motywacyjnego, konstruowanie wzmacniających komunikatów, praca z emocjami dziecka, praca z trudnymi zachowaniami.
  4. Trening społeczny - prze bieg zajęć: planowanie tematów dostosowanych do potrzeb uczestników, przygotowywanie materiałów na zajęcia, przykładowe ćwiczenia, gry i zabawy

Szkolenie prowadzi:

Monika Kolon – pedagog, socjolog, nauczyciel współorganizujący i trener umiejętności społecznych. Od 20 lat pracująca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi; prowadząca autorskie programy edukacyjne i profilaktyczne. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz uczestniczka wielu kursów i szkoleń (w tym m.in. „Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży” prowadzonego przez Centrum CBT czy Akademia Socjoterapii rekomendowana przez warszawskie CWR). Ponadto ukończyła  studia na kierunku „Oligofrenopedagogika i terapia pedagogiczna” oraz rozpoczęła kurs pogłębiający „Akademia Socjoterapii 2 – kontakt niosący zrozumienie.”

Warunki szkolenia

Czas szkolenia 16 godzin dydaktycznych (piątek, sobota)

UWAGI

Kurs kończy się egzaminem.
Każdy uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz fakturę.
Prosimy o podawanie w zgłoszeniu adresu e-mail (prywatnego nie szkolnego), na który w przeddzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem do szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia indywidualne