Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

Temat szkolenia: AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

Adresaci szkolenia: Nauczyciele kończący staże na kolejne szczeble awansu zawodowego.

Opis szkolenia
Podczas szkolenia omówione zostaną powinności i wymagania konieczne do uzyskania kolejnego szczebla awansu zawodowego. Poruszone zostaną również takie zagadnienia jak napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu.

Cele szkolenia
1. Uczestnik szkolenia pozna aktualne przepisy prawa dotyczące awansu zawodowego.
2. Słuchacz potrafi przygotować plan rozwoju zawodowego zgodnie przepisami prawa.
3. Uczestnik potrafi przygotować sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
i przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu.

Program szkolenia
1. Omówienie zmian dotyczących awansu zawodowego wynikających z nowelizacji Karty Nauczyciela.
2. Analiza zadań dotyczących awansu zawodowego na podstawie rozporządzenia o awansie zawodowym z 26 lipca 2018 oraz zmian z 23 sierpnia 2019 r.
3. Procedura awansu zawodowego.
4. Zadania dyrektora w procesie awansu zawodowego nauczyciela.
5. Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej nauczyciela stażysty i nauczyciela mianowanego
6. Przebieg egzaminu nauczyciela kontraktowego.
7. Wzory pism i druków związanych z awansem zawodowym.
8. Podsumowanie

Warunki szkolenia
Czas szkolenia 5 godzin dydaktycznych.

UWAGI
Każdy uczestnik otrzyma na adres mailowy (prywatny nie szkolny) podany w zgłoszeniu elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz fakturę.
Prosimy o podawanie w zgłoszeniu adresu e-mail, na który w przeddzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem do szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia indywidualne