Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

DOKUMENTACJA UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W SZKOLE/PLACÓWCE. NOWOŚĆ.

Adresaci: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pedagodzy, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele.

Opis szkolenia

Szkolenie pomoże nauczycielom konstruować dokumentację ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE) oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami pracy

Celem szkolenia jest:

  1. Przeanalizowanie obowiązujących przepisów.
  2. Wzmocnienie kompetencji uczestników w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  3. Zaplanowanie i dostarczenie informacji gotowych do wykorzystania w bieżącej pracy z uczniem o SPE.

Program szkolenia:

  1. Podstawy prawne pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce.
  2. IPET i WOPFU - analiza.
  3. Uczeń z orzeczeniem, a uczeń z opinią.
  4. Karta pomocy psychologiczno-pedagogicznej - dostosowania wymagań.
  5. Modyfikacja i ewaluacja dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  6. Podsumowanie.

Szkolenie prowadzi:

Angelika Perdek - Chabinowska - nauczyciel, pedagog i doradca zawodowy. Doświadczona trenerka; absolwentka WSNP (terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe), Akademii im. J. Długosza  (pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna), KN (Edukjacja wczesnoszkolna i przedszkolna), Cognitus (szkoła trenerów).

 

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują wzory dokumentów: IPET, WOPFU, KARTA POMOCY P-P, dostosowania wymagań edukacyjnych na poszczególne dysharmonie.

Warunki szkolenia

Czas szkolenia 3 godziny dydaktyczne

UWAGI
Każdy uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz fakturę.
Prosimy o podawanie w zgłoszeniu adresu e-mail (prywatnego nie szkolnego), na który w przeddzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem do szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia indywidualne