Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SZKOLE/PLACÓWCE PO POWROCIE DO NAUKI STACJONARNEJ. OBLIGATORYJNE ZADANIA SZKÓŁ/PLACÓWEK SKORELOWANE Z WYTYCZNYMI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ. REALIZACJA JEDNEGO Z KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022. NOWOŚĆ.

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pedagodzy szkolni, wychowawcy i zainteresowani nauczyciele.

Opis szkolenia

Szkolenie jest wsparciem dla szkół/placówek w zakresie psychoprofilaktyki dla uczniów, rodziców i nauczycieli po powrocie do nauki stacjonarnej. W czasie szkolenia zostaną przeanalizowane czynniki zachowań  ryzykownych oraz przedstawione gotowe pomysły do zrealizowania w szkole/placówce.

Celem szkolenia jest:

  1. Przeanalizowanie obecnej sytuacji uczniów, nauczycieli i rodziców.
  2. Wzmocnienie kompetencji uczestników w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  3. Zaplanowanie i dostarczenie informacji i rozwiązań gotowych do wykorzystania w bieżącej pracy z uczniami.

Program szkolenia:

  1. Analiza obecnej sytuacji.
  2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - podstawowe zasady.
  3. Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej po powrocie do nauki stacjonarnej.
  4. Realia szkolne - działania na terenie szkoły/placówki.
  5. Podsumowanie

Angelika Perdek - Chabinowska - nauczyciel, pedagog i doradca zawodowy. Doświadczona trenerka; absolwentka WSNP (terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe), Akademii im. J. Długosza  (pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna), KN (Edukjacja wczesnoszkolna i przedszkolna), Cognitus (szkoła trenerów).

 

Warunki szkolenia

Czas szkolenia 3 godziny dydaktyczne

UWAGI
Każdy uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz fakturę.
Prosimy o podawanie w zgłoszeniu adresu e-mail (prywatnego nie szkolnego), na który w przeddzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem do szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia indywidualne