Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

OBOWIĄZEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OBOWIĄZEK SZKOLNY, OBOWIĄZEK NAUKI. ZADANIA DYREKTORA, ORGANU PROWADZACEGO I RODZICÓW.

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy szkół, sekretarze szkół i przedstawiciele organów prowadzących.

Opis szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:
- nabędą umiejętność praktycznego wykorzystywania przepisów prawa w zakresie spełniania rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, wynikające ustawy Prawo oświatowe, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich;
- poznają zadania gminy, dyrektora i innych pracowników pedagogicznych związane z kontrolą spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz sposoby prowadzenia właściwej dokumentacji;
- poznają procedury interwencyjne dotyczące niespełnienia obowiązku szkolnego oraz zasady współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę w tym zakresie.

 

Program szkolenia

 1. Spełnianie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w polskim systemie oświaty – zarys ogólny. Definicja prawna, terminy, procedura.
  2. Przyjęcie dziecka do szkoły.
  3. Odroczenie obowiązku szkolnego.
  4. Spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą
  5. Powinności dyrektora szkoły w ramach kontroli spełniania obowiązku wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki:
  a) środki egzekucji administracyjnej,
  b) wierzyciel obowiązku,
  c) postępowanie egzekucyjne,
  d) księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu i nauki,
  e) miejsce zamieszkania dziecka.
  6. Procedury interwencyjne dotyczące niespełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
  7. Kontrola spełniania obowiązku nauki przez gminę.
  8. Wspólne działania dyrektora, specjalistów i nauczycieli w ramach kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
  9. Współpraca dyrektora z policją, sądem oraz innymi instytucjami i urzędami w zakresie realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Warunki szkolenia
Czas szkolenia 5 godzin dydaktycznych

UWAGI
Każdy uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz fakturę.
Prosimy o podawanie w zgłoszeniu adresu e-mail (prywatnego nie szkolnego), na który w przeddzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem do szkolenia.

{convvertforms 2}