Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

KONKURS NA STANOWISKAO DYREKTORA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ.NOWOŚĆ

Adresaci szkolenia: nauczyciele przygotowujący się do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/ przedszkola/placówki oświatowej.

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola/placówki oświatowej poprzez udzielenie merytorycznego wsparcia w opracowaniu dokumentów i przebiegu rozmowy konkursowej.

Po zakończeniu zajęć uczestnicy:

  1. Znają szczegółowo wymagania kwalifikacyjne niezbędne do ubiegania się o stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola/placówki oświatowej oraz zadania stojące przed dyrektorem.
  2. Potrafią przygotować dokumenty konieczne do udziału w konkursie.
  3. Umieją właściwie zaprezentować swoje umiejętności przed komisja konkursową.

 Program szkolenia:

  1. Wstęp. Podstawy prawne.
  2. Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne niezbędne do ubiegania się o stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola/placówki oświatowej.
  3. Przygotowanie dokumentów do złożenia do komisji konkursowej (dokumenty potwierdzające kwalifikacje, staż pracy i ocenę pracy, zaświadczenia, oświadczenia, koncepcja rozwoju szkoły/przedszkola/placówki oświatowej). 
  4. Sposób pracy komisji; przebieg rozmowy konkursowej (odpowiedzi na pytania członków komisji konkursowej).
  5. Zadania i odpowiedzialność dyrektora szkoły/przedszkola/placówki oświatowej wynikające z prezpisów prawa.
  6. Podsumowanie. Panel dyskusyjny.

Warunki szkolenia

Czas szkolenia 5 godzin dydaktycznych

UWAGI

Prosimy o podanie w zgłoszeniu adresu e-mail, na który w przed dzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem na szkolenie.

Każdy uczestnik otrzyma na adres e-mail podany w zgłoszeniu elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia i fakturę.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia indywidualne