Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

Temat szkolenia: ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE/PLACÓWCE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.PROPONOWANE ZMIANY ZWIĄZANE Z EDUKACJĄ WŁĄCZAJĄCĄ. NOWOŚĆ !

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy, pedagodzy szkolni i nauczyciele zajmujący się organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Opis szkolenia

W roku szkolnym 2020/21 następują zmiany w zasadach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Udział w szkoleniu pozwoli Państwu zaktualizować i uporządkować  wiedzę z tego obszaru oraz w sposób zgodny z prawem opracować procedurę wewnątrzszkolną dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej w swojej szkole/placówce.

Cele szkolenia - po szkoleniu każdy uczestnik:

1.Będzie  znał  najnowsze  przepisy prawa oświatowego.

2.Będzie potrafił opracować procedurę wewnątrzszkolną dotycząca pomocy p-p.

3.Będzie potrafił właściwie prowadzić dokumentację związaną z udzielaniem pomocy p-p.

4.Pozna podstawowe zasady proponowanej zmiany dotyczącej edukacji włączającej.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne pomocy p-p.

2.Zadania dyrektora, wychowawcy klasowego i nauczycieli.

3.Tworzenie WOFU I IPET.

4.Współpraca z podmiotami zewnętrznymi.

5.Zasady edukacji włączającej.

6.Podsumowanie.

Warunki szkolenia

Czas szkolenia 4 godziny.

UWAGI

Każdy uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu  elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz fakturę.

Prosimy o podawanie w zgłoszeniu adresu e-mail, na który w przeddzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem na szkolenie.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia indywidualne