Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

Temat szkolenia: ZASADY PROWADZENIA AKT OSOBOWYCH. ELEKTRONIZACJA.

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy i pracownicy administracji szkół/placówek oświatowych

Opis szkolenia

Cele zajęć

1.Nabycie praktycznych umiejętności zakładania, prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.

2.Poszerzenie wiedzy dyrektorów i pracowników administracji.

Program szkolenia

1.Zadania pracodawcy związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej - podstawy prawne.

2.Formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

3. Układ akt osobowych.

4. Okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej.

5.Podsumowanie -panel dyskusyjny.

Warunki szkolenia

Czas szkolenia 5 godzin dydaktycznych.

UWAGI

Każdy uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu otrzyma elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz fakturę.

Prosimy o podawanie w zgłoszeniu adresu e-mail, na który w przeddzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem na szkolenie.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia indywidualne