Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

PRZEWODNIK PO ORGANZIACJI PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2021/2022. NOWOŚĆ

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół.

Czytaj więcej...

PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 202O/2021. ZADANIA DYREKTORA I NAUCZYCIELI. NOWOŚĆ

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół.

 

Czytaj więcej...

OBOWIĄZEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OBOWIĄZEK SZKOLNY, OBOWIĄZEK NAUKI. ZADANIA DYREKTORA, ORGANU PROWADZACEGO I RODZICÓW.

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy szkół, sekretarze szkół i przedstawiciele organów prowadzących.

Czytaj więcej...

NOWELIZACJA STATUTU SZKOŁY/PRZEDSZKOLA

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy szkół/przedszkoli oraz nauczyciele pracujący w zespołach problemowych przygotowujących zmiany w statutach szkół/przedszkoli.

Czytaj więcej...

CZAS PRACY NAUCZYCIELI W 2021 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM NAUCZANIA ZDALNEGO. NOWOŚĆ.

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy, wicedyrektorzy i pracownicy kadr szkół/placówek oświatowych.

Czytaj więcej...

PROWADZENIUE KADR W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy i pracownicy szkół i placówek zajmujący się obsługą kadrową.

Czytaj więcej...

ORGANIZACJA PRACY WICEDYREKTORA SZKOŁY - ZADANIA, UPRAWNIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Adresaci szkolenia: Nauczyciele pełniący funkcję wicedyrektora.

Czytaj więcej...

DOKUMENTOWANIE PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ. PROTOKÓŁOWANIE ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM NAUCZANIA ZDALNEGO.

Adresaci szkolenia: Nauczyciele wszystkich typów szkół/przedszkoli/placówek oświatowych pełniący funkcję sekretarza (protokolanta) rady pedagogicznej.

Czytaj więcej...

PROJEKTOWANIE PRACY SZKOŁY/PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2021/2022. ARKUSZ ORGANIZACJI SZKOŁY/PRZEDSZKOLA. RUCH KADROWY W OŚWIACIE. NOWOŚĆ

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/przedszkoli oraz przedstawiciele organów prowadzących.

Czytaj więcej...

KONKURS NA STANOWISKAO DYREKTORA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ.NOWOŚĆ

Adresaci szkolenia: nauczyciele przygotowujący się do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/ przedszkola/placówki oświatowej.

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE W OKRESIE NAUCZANIA ZDALNEGO.

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół.

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE/PLACÓWCE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.PROPONOWANE ZMIANY ZWIĄZANE Z EDUKACJĄ WŁĄCZAJĄCĄ. NOWOŚĆ !

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy, pedagodzy szkolni i nauczyciele zajmujący się organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: EFEKTYWNE NAUCZANIE ZDALNE. ZASTOSOWANIE PAKIETU MICROSOFT 365 +TEAMS W EDUKACJI ZDALNEJ. NOWOŚĆ. Zapraszam

Adresaci szkolenia: Nauczyciele wszystkich typów szkół prowadzący  nauczanie zdalne.

 

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: ZASADY PROWADZENIA AKT OSOBOWYCH. ELEKTRONIZACJA.

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy i pracownicy administracji szkół/placówek oświatowych

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: DYREKTOR SZKOŁY I JEGO ROLE SŁUZBOWE. NOWOŚĆ.

Adresaci szkolenia: Nowo powołani dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/przedszkoli.  Zapraszam

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: ZASADY WPROWADZANIA DANYCH  DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ (SIO) w roku szkolnym 2020/21. 

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy administracji prowadzący w szkole/placówce SIO.

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: PROFESJONALNY SEKRETARIAT W SZKOLE; PROWADZENIE SPRAW KANCELARYJNYCH Z

UWZGLĘDNIENIEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

Adresaci szkolenia: szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w sekretariatach szkół lub przygotowujących się do objęcia tef funkcji.

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE/PLACÓWCE w roku 2021.

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy oraz pracownicy administracji szkół i nauczyciele pracujący w Komisjach Socjalnych.

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

Adresaci szkolenia: Nauczyciele kończący staże na kolejne szczeble awansu zawodowego.

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: PROFESJONALNY KIEROWNIK GOSPODARCZY – KURS KOMPLEKSOWY.
Adresaci szkolenia: Osoby pełniące funkcję kierownika gospodarczego szkoły i osoby przygotowujące się do pełnienia tej funkcji.

Czytaj więcej...