Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

PROJEKTOWANIE PRACY SZKOŁY/PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2021/2022. ARKUSZ ORGANIZACJI SZKOŁY/PRZEDSZKOLA. RUCH KADROWY W OŚWIACIE. NOWOŚĆ

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/przedszkoli oraz przedstawiciele organów prowadzących.

Czytaj więcej...

KONKURS NA STANOWISKAO DYREKTORA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ.NOWOŚĆ

Adresaci szkolenia: nauczyciele przygotowujący się do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/ przedszkola/placówki oświatowej.

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: ANALIZA I OCENA DZIAŁAŃ SZKOŁY W ZWIĄZKU Z KLASYFIKACJĄ ŚRÓDROCZNĄ 2020/2021 Z UWZGLĘDNIENIEM NAUCZANIA ZDALNEGO. NOWOŚĆ

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół wszystkich typów.

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE W OKRESIE NAUCZANIA ZDALNEGO.

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół.

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE/PLACÓWCEW ROKU SZKOLNYM 2020/2021.

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy, pedagodzy szkolni i nauczyciele zajmujący się organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: EFEKTYWNE NAUCZANIE ZDALNE. ZASTOSOWANIE PAKIETU MICROSOFT 365 +TEAMS W EDUKACJI ZDALNEJ. NOWOŚĆ. Zapraszam

Adresaci szkolenia: Nauczyciele wszystkich typów szkół prowadzący  nauczanie zdalne.

 

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: ZASADY PROWADZENIA AKT OSOBOWYCH. ELEKTRONIZACJA.

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy i pracownicy administracji szkół/placówek oświatowych

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: DYREKTOR SZKOŁY - ZADANIA, UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ. NOWOŚĆ.

Adresaci szkolenia: Nowo powołani dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/przedszkoli.  Zapraszam

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: ZASADY WPROWADZANIA DANYCH  DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ (SIO) w roku szkolnym 2020/21. 

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy administracji prowadzący w szkole/placówce SIO.

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: PROFESJONALNY SEKRETARIAT W SZKOLE; PROWADZENIE SPRAW KANCELARYJNYCH Z

UWZGLĘDNIENIEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

Adresaci szkolenia: szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w sekretariatach szkół lub przygotowujących się do objęcia tef funkcji.

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE/PLACÓWCE w roku 2021.

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy oraz pracownicy administracji szkół i nauczyciele pracujący w Komisjach Socjalnych.

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: NOWELIZACJA STATUTU SZKOŁY/PRZEDSZKOLA

Adresaci szkolenia: szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów szkół wszystkich typów, przedszkoli i placówek lub nauczycieli zespołów problemowych przygotowujących nowelizację statutu.

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

Adresaci szkolenia: Nauczyciele kończący staże na kolejne szczeble awansu zawodowego.

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: PROFESJONALNY KIEROWNIK GOSPODARCZY – KURS KOMPLEKSOWY.
Adresaci szkolenia: Osoby pełniące funkcję kierownika gospodarczego szkoły i osoby przygotowujące się do pełnienia tej funkcji.

Czytaj więcej...