Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

Plan szkoleń indywidualnych


  

  Profesjonalny kierownik gospodarczy - kurs kompleksowy

  Terminy: 30.03.2021 r.  godz. 10.00 - 14.00

  Prowadzący: Bogdan J. Żerkowski

  Cena: 220 zł/osoba

  Zapisz się

 

 Profesjonalny sekretariat w szkole. Prowadzenie spraw kancelaryjnych z uwzględnieniem ochrony danych osobowych.

  Terminy: 24.03.2021 r. godz. 10.00 - 14.00

  Prowadzący: Bogdan J. Żerkowski

  Cena: 220 zł/osoba

  Zapisz się

 

Organizacja pracy wicedyrektora szkoły - zadania, uprawnienia, odpowiedzialność.

Termin: 12-13.04.2021 r.; godz. 10.00 -14.00

Prowadzący: Bogdan J. Żerkowski

Cena: 450 zł/osoba

Zapisz się

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkole/placówce w roku 2021.

Termin: 15.04.2021 r. ; godz. 10.00 - 14.00

Prowadzący: Bogdan J. Żerkowski

Cena: 250 zł/osoba 

Zapisz się

 

Profesjonalny sekretariat w szkole. Prowadzenie spraw kancelaryjnych z uwzględnieniem ochrony danych osobowych.

Termin: 20.04.2021 r. ; godz. 10.00 - 14.00

Prowadzący: Bogdan J. Żerkowski

Cena: 250 zł/osoba

Zapisz się

 

Dyrektor szkoły i jego role służbowe.

Termin: 23.04.2021 r.; godz. 10.00 - 14.00

Prowadzący: Bogdan J. Żerkowski

Cena: 250 zł/osoba

Zapisz się

 

Dokumentowanie pracy rady pedagogicznej. Protokółowanie zebrań rady pedagogicznej z uwzględnieniem nauczania zdalnego.

Termin: 29.04.2021 r.; godz. 10.00 - 14.00

Prowadzący: Bogdan J. Żerkowski

Cena: 250 zł/osoba

Zapisz się

 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2020/2021.

Termin: 7.05.2021 r.; godz. 10.00 - 14.00

Prowadzący: Bogdan J. Żerkowski

Cena: 250 zł/osoba

Zapisz się

 

Prowadzenie kadr w szkołach i placówkach oświatowych.

Termin: 10-11.05. 2021 r.; godz. 10.00 - 14.00

Prowadzący: Bogdan J. Żerkowski

Cena: 450 zł/osoba

Zapisz się

 

Czas pracy nauczycieli w roku 2021 z uwzględnieniem nauczania zdalnego.

Termin: 14.05.2021 r.; godz. 10.00 - 14.00

Prowadzący: Bogdan J. Żerkowski

Cena: 250 zł/osoba

Zapisz się

 

Awans zawodowy nauczyciela z uwzględnieniem nauczania zdalnego.

Termin: 20.05.2021 r.; godz.10.00 - 14.00

Prowadzący: Bogdan J. Żerkowski

Cena: 250zł/osoba

Zapisz się

 

Nowelizacja statutu szkoły/przedszkola.

Termin: 25.05.2021 r.; godz. 10.00 - 14.00

Prowadzący: Bogdan J. Żerkowski

Cena: 250zł/osoba

Zapisz się

 

Podsumowanie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły w roku szkolnym 2020/2021. Zadania dyrektora i nauczycieli. NOWOŚĆ

Terminy: 28.05.2021 r.; 8.06.2021 r.; 15.06.2021 r. godz. 10.00 - 14.00

Prowadzący: Bogdan J. Żerkowski

Cena: 250 zł/osoba

Zapisz się

 

Obowiązek wychowania przedszkolnego, obowiązek szkolny, obowiązek nauki. Zadania dyrektora, organu prowadzącego i rodziców.

Termin: 2.06.2021 r.; godz. 10.00 - 14.00

Prowadzący: Bogdan J. Żerkowski

Cena: 250zł/osoba

Zapisz się

 

Zasady wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) w roku szkolnym 2020/2021.

Termin: 11.06.2021 r.; godz. 10.00 - 14.00

Prowadzący: Bogdan J. Żerkowski

Cena: 250zł/osoba

Zapisz się