Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

Plan szkoleń indywidualnych

 

Przewodnik po organizacji szkoły na rok szkolny 2021/2022

Terminy: 9, 12, 16, 19, 23, 26 sierpnia 2021 r.; 3 wrzesień 2021 r. godz. 10:00 - 13.45 (5 godz. dydaktycznych)

Prowadzący: Bogdan J. Żerkowski

Cena: 270 zł/osoba

Zapisz się

 

Zasady wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) w roku szkolnym 2021/2022.

Termin: 7 wrzesień 2021 r. godz. 10:00 - 13.45 (5 godz. dydaktycznych)

Prowadzący: Bogdan J. Żerkowski

Cena: 270 zł/osoba

Zapisz się

 

Profesjonalny sekretariat w szkole/przedszkolu/placówce oswiatowej

Termin: 9 wrzesień 2021 r. godz. 10:00 - 13:45 (5 godz. dydaktycznych)

Prowadzący: Bogdan J. Żerkowski

Cena: 270 zł/osoba

Zapisz się

 

Organizacja nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022 po zmianach w prawie oswiatowym

Termin: 9 wrzesień 2021 r. godz. 15:00 - 18:45 (5 godz. dydaktycznych)

Prowadzący: Bogdan J. Żerkowski

Cena: 270 zł/osob

Zapisz się

 

Organizacja pracy wicedyrektora szkoły - zadania, uprawnienia, odpowiedzialność.

Termin: 13-14 wrzesień  2021 r. godz. 10:00 - 13.45 (10 godz. dydaktycznych)

Prowadzący: Bogdan J. Żerkowski

Cena: 500 zł/osoba

Zapisz się

 

Dobra komunikacja i zarządzanie emocjami (w zespołach, w gronie nauczycieli, w oddziale, w relacjach z rodzicami).

Termin: 15 wrzesień 2021 r. godz.15:00 - 18:45 (5 godz. dydaktycznych)

Prowadzący: Monika Kolon

Cena: 270 zł/osoba

Zapisz się

 

Praca z uczniem w spectrum autyzmu (w tym z Zespołem Aspergera) po powrocie nauki stacjonarnej.

Termin: 16 wrzesień 2021 r. godz.15:00 - 18:45 (5 godz. dydaktycznych)

Prowadzący: Monika Kolon

Cena: 270 zł/osoba

Zapisz się

 

Czas pracy nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022 z uwzględnieniem nauczania zdalnego.

Termin: 17 wrzesień 2021 r. godz. 10:00 - 13.45 (5 godz. dydaktycznych)

Prowadzący: Bogdan J. Żerkowski

Cena: 270 zł/osoba

Zapisz się

 

Dokumentowanie pracy rady pedagogicznej. Protokółowanie zebrań rady pedagogicznej.

Termin: 21 wrzesień 2021 r. godz. 10:00 - 13.45 (5 godz. dydaktycznych)

Prowadzący: Bogdan J. Żerkowski

Cena: 270 zł/osoba

Zapisz się

 

Dokumentacja ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w szkole/placówce.

Termin: 21 wrzesień 2021 r. ; 10 września 2021 r. godz. 15:00 - 17:15  (3 godz. dydaktyczne)

Prowadzący: Angelika Perdek-Chabinowska

Cena: 150 zł/osoba

Zapisz się

 

Profesjonalny kierownik gospodarczy w szkole/placówce - kurs kompleksowy.

Termin: 23 wrzesień 2021 r. godz. 10:00 - 13.45 (5 godz. dydaktycznych)

Prowadzący: Bogdan J. Żerkowski

Cena: 270 zł/osoba

Zapisz się

 

Trening Umiejętności Społecznych

Terminy: 24 wrzesień 2021 r. godz. 16:00 -19.45 (5 godz. dydaktycznych)

                 25 wrzesień 2021 r. godz. 9:00 -17.15 (11 godz. dydaktycznych)

Prowadzący: Monika Kolon

Cena: 550 zł/osoba

Zapisz się

 

Nowelizacja statutu szkoły/przedszkola.

Termin: 28 wrzesień 2021 r. godz. 10:00 - 13.45 (5 godz. dydaktycznych)

Prowadzący: Bogdan J. Żerkowski

Cena: 270 zł/osoba

Zapisz się

 

Dyrektor szkoły i jego role służbowe.

Termin: 30 wrzesień 2021 r. godz. 10:00 - 13.45 (5 godz. dydaktycznych)

Prowadzący: Bogdan J. Żerkowski

Cena: 270 zł/osoba

Zapisz się

 

 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w szkole/placówce w roku szkolnym 2021/2022.

 Termin: 5 październik 2021 r. godz. 10:00 - 13:45 (5 godz. dydaktycznych)

Prowadzący: Bogdan J. Żerkowski

Cena: 270 zł/osoba

Zapisz się